"Det skall vara enkelt att göra rätt"


VÄLKOMMEN TILL GREEN WOOD LOGISTICS AB


Dagens leverans av rundtimmer till industrin sker i en kedja av fristående aktiviteter utan överlämning av relevant information. Genom att betrakta leveransen som en kedja av sammanhängande aktiviteter, d.v.s. en process, skapas stora möjligheter att effektivisera flödet med bibehållet informationsflöde.

I en sådan kontrollerad process kan utfallet styras och råvaruvärdet bevaras. För att åstadkomma detta har vi utvecklat och patenterat en lastbärare som i processen kopplar genererad information till råvaran och därmed minimerar sortimentsvandring och nedgradering av virket.

Lastbäraren är staplingsbar för att minska platsåtgången samt möjliggöra att behovet av tomma lastbärare alltid är tillgodosett.

Den är också symmetriskt vändbar för att kunna lastas från två håll och minska behovet av rangeringsytor.

Våra lastbärare staplade på en skotare för transport till avverkningsplatsen.

De fällbara stakarna kan resas inifrån hytten med hjälp av kranen.