"Det skall vara enkelt att göra rätt"

OM OSS


Våra värderingar

Innovativa med ledstjärnan att
det skall vara enkelt att göra rätt.

Öppenhet och personligt ansvar
för hållbara relationer

Grönt uppträdande i allt vi gör.

Lönsamhet genom att erbjuda
lönsamma lösningar till våra kunder.

Vår vision
Ett fällt träd skall alltid användas på det sätt som det var avsett för och det skall alltid hanteras långsiktigt hållbart.

Vår affärsidé
För skogsbranschen skall vi utveckla och sälja nya innovativa lösningar för avverkningsprocessen som alltid genererar ett väsentligt effektivare och miljövänligare skogsbruk och med ett kundvärde som genererar hög lönsamhet.

LEDNINGSGRUPP

Lennart Olving

Utbildad civilingenjör med en bakgrund i tillverknings- och supplyorganisationer i en mängd olika verksamheter och regioner. Med sin stora erfarenhet som ledare och sin analytiska förmåga har han oftast verkat i företagsmiljöer som behövt förändring. Han har i olika roller levererat resultat i både medelstora regionala företag såväl som i stora internationella bolag med miljarder i omsättning.

Maria Drott 

Skogsägare som tillsammans med sin syster bedriver skogsbruk på den gemensamt ägda skogsfastigheten och som därigenom är väl införstådd med de problem och utmaningar som den enskilda mindre skogsägaren möter. Utbildad affärsinriktad projektledare som har varit verksam i uppstartsprojekt i olika branscher.

VÅRT TEAM

Vi skräddarsyr ditt team för just dina behov.