Green Wood Logistics AB
Våra värderingar
Innovativa med ledstjärnan att det skall vara enkelt att göra rätt.
Öppenhet och personligt ansvar för hållbara relationer Grönt uppträdande i allt vi gör.

Vår vision
Ett fällt träd skall alltid användas på det sätt som det var avsett för och det skall alltid hanteras långsiktigt hållbart.

Vår affärsidé
För skogsbranschen skall vi utveckla och sälja nya innovativa lösningar för avverkningsprocessen som alltid genererar ett väsentligt effektivare och miljövänligare skogsbruk och med ett kundvärde som genererar hög lönsamhet.

 Vilka är vi?

Lennart Olving

+46 70 319 48 00 lennart@greenwoodlogistics.se

Utbildad civilingenjör med en bakgrund i tillverknings- och supplyorganisationer i en mängd olika verksamheter och regioner. Med sin stora erfarenhet som ledare och sin analytiska förmåga har han oftast verkat i företagsmiljöer som behövt förändring. Han har i olika roller levererat resultat i både medelstora regionala företag såväl som i stora internationella bolag med miljarder i omsättning.

Maria Drott

+46 70 664 02 91 maria@greenwoodlogistics.se

Skogsägare som tillsammans med sin syster bedriver skogsbruk på den gemensamt ägda skogsfastigheten och som därigenom är väl införstådd med de problem och utmaningar som den enskilda mindre skogsägaren möter. Utbildad affärsinriktad projektledare som har varit verksam i uppstartsprojekt i olika branscher.